Ποιοι είμαστε

Η Συμμαχία για την Ολοκληρωμένη Φροντίδα (Σ.Ο.Φ.), είναι μια πρωτοβουλία νέων επιστημόνων με εμπειρία στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης αλλά και έμπειρων εμπειρογνωμόνων με τεράστια εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να παρέχουν και να προσφέρουν υπηρεσίες “Κοινωνικής Καινοτομίας” σε ευπαθείς και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.
Η Σ.Ο.Φ. είναι αναγνωρισμένο Επιστημονικό Σωματείο από το Πρωτοδικείο Αθηνών και με ημερομηνία πρώτης εγγραφής την 28η Φεβρουαρίου του 2017.

Αλλάζω συνήθειες

80

Οι Υπηρεσίες μας

Ενεργός και Υγιής Γήρανση

Υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων για την υγιή και ενεργό γήρανση των πολιτών και την ανεξάρτητη διαβίωση τους σε συνεργασία με εθνικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συλλόγους ασθενών, τις οικογένειες, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Πρόληψη Χρόνιων Νοσημάτων

Συντονίζουμε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα για την πρόληψη των χρόνιων ασθενειών όπως ο Διαβήτης και τα Στεφανιαία Νοσήματα ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ υγείας του κάθε ασθενούς και προσφέρουμε έξυπνες λύσεις σχετικές με την αλλαγή της συμπεριφοράς ως προς τους παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η άσκηση, η διατροφή και το στρες.

Κοινωνική Καινοτομία

Παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνικής καινοτομίας στην υγεία και στη κοινωνική αλληλεγγύη με την εφαρμογή εξελιγμένων μοντέλων ολιστικής φροντίδας υγείας, εφαρμογών e-health και m-health,  μετασχηματισμού ρόλων των επαγγελματιών, συμμετοχής των ασθενών και των οικογενειών τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση υπηρεσιών και την από κοινού με τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης λήψη αποφάσεων.

Περισσότερα >

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Κοινωνική Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών

Ενεργούμε για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελληνική πραγματικότητα, με την παροχή συμβουλευτικής, νομικής υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης, υπηρεσιών ψυχαγωγίας και στέγασης και μεριμνούμε για την κατάρτιση τους ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν οικονομική αυτοτέλεια.

Ψυχική Υγεία Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων Και Ηλικιωμένων

Υποστηρίζουμε την αυτόνομη διαβίωση ατόμων με ψυχικές διαταραχές και νοητική στέρηση και την ενδυνάμωση τους ώστε να απολαμβάνουν την ζωή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Ενδοοικογενειακής Βίας

Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Κέντρων Δικαιοσύνης στην Οικογένεια για την παροχή ολιστικών one stop υπηρεσιών σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας και trafficking αλλά και για την συμφιλίωση των θυτών με τα θύματα.

Δράσεις με καινοτομία και κοινωνική ευαισθησία

Διοικητικό Συμβούλιο

Διεθνείς Συνεργάτες

Έργα
3
Συνεργάτες
21
Ωφελούμενοι
825
Βραβεία
2

Προφίλ

Είμαστε νέοι επιστήμονες στον χώρο της δημόσια υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και έργων σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλες ΜΚΟ, πανεπιστήμια, φορείς του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης.

  • Πολιτικές Υγείας
  • Αλλαγή Συμπεριφοράς
  • Κοινωνική Ένταξη
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Δεξιότητες

Πολιτικές Υγείας
99%
Αλλαγή Συμπεριφοράς
81%
Κοινωνική Ένταξη
75%
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
91%

Τι λένε για εμάς

«H συνεργασία της Σ.Ο.Φ.με το Πανεπιστήμιο της Valencia  είναι άψογη.
Πραγματικά επαγγελματικές υπηρεσίες, χωρίς καθυστερήσεις στα παραδοτέα και με υψηλά ποιοτικά στάνταρντ»

Elisa-Valia-Cotanda Πανεπιστήμιο Valencia

Τα έργα μας

Επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις κοινωνικές δράσεις μας ?

Συνεργασίες

Τελευταία Νέα

Η αλλαγή συμπεριφοράς στον τρόπο ζωής των Χρονίως Πασχόντων – το έργο SEFAC

O πρόεδρος της Σ.Ο.Φ. κύριος Αναστάσιος Ρεντούμης παρουσίασε το έργο Social Engagement Framework for Addressing Chronicity (SEFAC) στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Παρουσίαση της Σ.Ο.Φ. στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ο πρόεδρος της Σ.Ο.Φ. κος Αναστάσιος Ρεντούμης θα κάνει παρουσίαση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά  στις 9 Νοεμβρίου 2018, με θέμα την «Ηλεκτρονική εφαρμογή SEFAC για την αλλαγή συμπεριφοράς σε πληθυσμό χρονίως πασχόντων 4 Ευρωπαϊκών χωρών».

Στρατηγική Διάχυσης Αποτελεσμάτων για το Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης της Εγχώριας Φαρμακευτικής Βιομηχανίας

Η Σ.Ο.Φ. υλοποίησε τη Στρατηγική Διάχυσης Αποτελεσμάτων (Dissemination Strategy) για το Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης της Εγχώριας Φαρμακευτικής Βιομηχανίας για λογαριασμό της Eιδικής Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_el, και της Εταιρείας Συμβούλων Ε.Ε.Ο. Group.

Περισσότερα >

Επικοινωνία

*Υποχρεωτικό πεδίο

Χάρτης