Συμμετοχή της Σ.Ο.Φ. στο έργο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, PHArA-ON για την Yγιή και Eνεργό Γήρανση

Η Σ.Ο.Φ. σε συνεργασία με την Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο ΓΝΑ “Λαϊκό”, και με την εταιρεία Τηλεϊατρικής και Εφαρμογών στην Κινητή Υγεία (m-health), VIDAVO, επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Έργο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, Pharaon (Pilots for Healthy and Active Ageing in Europe), https://www.pharaon.eu/μέσω της διαδικασίας των Open Calls, για να υλοποιήσει με χρηματοδότηση Cascade Funding, την κοινωνικό-τεχνική καινοτομία MARISSA , σε Ελληνικό Πληθυσμό Ηλικιωμένων Ασθενών με Διαβήτη και Σαρκοπενική Παχυσαρκία.

Το έργο ΜARISSA (MAnaging eldeRly dIabetes and aSsociated Sarcopenia heAlth), έχει διάρκεια 10 μηνών, ξεκινάει την 1η Δεκεμβρίου 2023, έχει καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης, την 30η Σεπτεμβρίου 2024 και σκοπεύει να υποστηρίξει τους ηλικιωμένους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 και Σαρκοπενική Παχυσαρκία, στην υλοποίηση και παρακολούθηση, μέσω μιας ώριμης κοινωνικό – τεχνικής λύσης, των πλάνων φροντίδας τους, ενισχύοντας παράλληλα την απομακρυσμένη παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων υγείας και δεδομένων ποιότητας ζωής. Η κοινωνικό – τεχνική λύση θα είναι ταυτόχρονα προσβάσιμη από τους επαγγελματίες υγείας και ερευνητές του έργου καθώς και από τους άτυπους φροντιστές των ασθενών, ενώ θα παρέχει near real time πληροφορία σχετιικά με την σωματική και και ψυχολογική κατάσταση του ηλικιωμένου, για την ευζωία και την ευημερία του. Η τεχνική λύση, η οποία αποτελείται από μια modular πλατφόρμα και εφαρμογή καθώς και Connected Health Devices (Αναλυτές Σύστασης Σώματος και Smartwatches) για τους ηλικιωμένους, θα ενισχύει την ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας και θα παρέχει συνεχή υποστήριξη για την τροποποίηση του τρόπου ζωής, την επίτευξη των σχετικών στόχων και την ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας στην αυτοδιαχείριση της κλινικής κατάστασης.

Καλή αρχή!