Ανάθεση καθηκόντων συμβούλου για Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον Πρόεδρο της Σ.Ο.Φ. από τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου

Μεγάλη τιμή αποτελεί ο ορισμός του προέδρου της Σ.Ο.Φ. κου Αναστασίου Ρεντούμη ως άμισθου συμβούλου του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου κου Ιωάννη Φωστηρόπουλου για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που θα αξιοποιήσει ο δήμος με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων του δήμου και την δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.