Πρόληψη Πτώσεων, Μοναξιάς, Ευθραυστότητας και Πολυφαρμακίας στους Υπερήλικες στο Journal of Advanced Nursing

 

H νέα μας δημοσίευση με την #ΑθηνάΜαρκάκη στο πιο αναγνωρίσιμο επιστημονικό περιοδικό της Νοσηλευτικής, #JournalofAdvancedNursingμε Impact Factor 2.26, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.14181. Έχει σκοπό να αξιολογήσει συγκεκριμένες συνιστώσες μιας συντονισμένης προσέγγισης προληπτικής φροντίδας του έργου UHCE που στοχεύει στην υγιή γήρανση μειώνοντας τις πτώσεις, την πολυφαρμακία, τη μοναξιά και την ευθραυστότητα μεταξύ των υπερήλικων (75+) που ζουν σε αστικό περιβάλλον πέντε πόλεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα Παλλήνη), την Κροατία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία. Η παρέμβαση συνίστατο σε μια προληπτική αξιολόγηση της κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου από την διεπιστημονική ομάδα, στη λήψη κοινών αποφάσεων με τους επαγγελματίες φροντίδας, σε ένα πλάνο φροντίδας και στην συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα από τέσσερα συντονισμένα μονοπάτια φροντίδας (care pathways) που στοχεύουν τις πτώσεις, την πολυφαρμακία, τη μοναξιά και την ευθραυστότητα. Ποσοτικά στοιχεία από ένα ερωτηματολόγιο και τα ποσοτικά / ποιοτικά δεδομένα από τα πλάνα φροντίδας συλλέχθηκαν μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων που συμμετείχαν στην προσέγγιση. Επίσης συλλέχθηκαν ποιοτικά στοιχεία από ομάδες εστίασης μεταξύ ηλικιωμένων, άτυπων φροντιστών και επαγγελματιών που συμμετείχαν στην παρέμβαση. Τα ποσοτικά στοιχεία αναλύθηκαν μέσω περιγραφικών στατιστικών και μοντέλων πολυεπίπεδης λογικής παλινδρόμησης. Τα ποιοτικά στοιχεία αναλύθηκαν μέσω θεματικής ανάλυσης. Αποτελέσματα: Η περιορισμένη σωματική λειτουργικότητα συσχετίστηκε με τη μη συμμετοχή στα μονοπάτια φροντίδας της πρόληψης και αποφυγής των πτώσεων και της μείωσης της κοινωνικής και συναισθηματικής μοναξιάς (P <0,01). Η μέση βαθμολογία της ικανοποίησης από την παρέμβαση προσέγγισης ήταν 8,3 / 10 (SD 1,9). Η αίσθηση ότι υποστηρίζονται από επαγγελματίες φροντίδας και άτομα που συναντώνται ήταν τα κύρια οφέλη για τους ηλικιωμένους. Η έλλειψη εμπιστοσύνης σε σχέση με μη οικείους επαγγελματίες φροντίδας, η έλλειψη εμπιστοσύνης για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες φροντίδας και οι περιορισμοί στο επίπεδο της υγείας αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την εμπλοκή στα διάφορα μονοπάτια φροντίδας. Συμπεράσματα: Παρόλο που η προσέγγιση του UHCE λήφθηκε γενικά θετικά από τους υπερήλικες, οι περιορισμοί της υγείας και τα ψυχοκοινωνικά εμπόδια εμπόδισαν την εμπλοκή τους στην λήψη υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Αντίκτυπος: Οι συντονισμένες παρεμβάσεις προληπτικής φροντίδας για υπερήλικα άτομα που κατοικούν ανεξάρτητα στην κοινότητα και σε αστικό περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς υγείας και τα ψυχοκοινωνικά εμπόδια που παρεμποδίζουν την λήψη των υπηρεσιών.