Έναρξη Συνεργασίας με WifΟR και HEALTHINK

H Σ.Ο.Φ. προχωράει σε στρατηγική συνεργασία με το Γερμανικό Ερευνητικό Kέντρο WIFOR GmbH, http://wifor.de/, και την εταιρεία Healthink, https://www.healthink.info/, στους τομείς Social Impact Analysis, Budget Impact Analysis, Health Economic Evaluation, Behavioural Economics και Persuasive System Design Modelling στην υγεία. Νέες υπηρεσίες και νέα έργα το τελευταίο τρίμηνο του 2019….stay tuned!