Η μοναξιά και η ποιότητα ζωής των υπερήλικων

Σε πρόσφατο άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Environmental Research in Public Health (IJERPH, httpshttps://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/600://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/600) μαζί με το τμήμα δημόσιας υγείας του Erasmus Medical Center Rotterdam. το 42% των υπερήλικων άνω των 80 ετών σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες, έχει συναισθηματική και κοινωνική μοναξιά ενώ αποδεικνύεται η συσχέτιση μεταξύ μοναξιάς και ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ψυχική τους υγεία. Οι λήπτες αποφάσεων στην υγεία πρέπει να σχεδιάσουν άμεσα και να υλοποιήσουν δράσεις που μειώνουν την μοναξιά των υπερήλικών μέσω Smart ΙοΤ περιβάλλοντων αλλά και επενδύοντας στην ανθρώπινη επαφή περισσότερο!