Η Σ.Ο.Φ. πρωτοστατεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου

Ύστερα από έναν πολύ ανταγωνιστικό διαγωνισμό μεταξύ 192 πόλεων απο 20 πόλεις της Ε.Ε. και το Ηνωμένο Βασίλειο, η κοινοπραξία των δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει μαζί με άλλες 80 Ευρωπαϊκές πόλεις σε ένα διετές πρόγραμμα, το 100 Intelligent Cities Challenge, που φιλοδοξούμε ότι θα αλλάξει την πράσινη, έξυπνη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των πόλεων μας προς την νέα  εποχή της ψηφιακής επανάστασης (Industry 4.0) που ήδη λαμβανει χώρα παγκοσμίως.

Οι πόλεις που επιλεχθήκαν βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/

Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου που ηγείται της κοινοπραξίας, μαζί με τον δήμο Αλίμου, την ΜΚΟ Συμμαχία για την Ολοκληρωμένη Φροντίδα, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Μαρίνα Φλοίσβου, έχουν σχηματίσει ήδη την επιτελική ομάδα συντονισμού ενώ έχει δημιουργηθεί Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από στελέχη εξειδικευμένα στον τομέα της έξυπνης υγείας, του έξυπνου τουρισμού, των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων και της έξυπνης ενέργειας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το COSME,  το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιλαμβάνει για δύο χρόνια τις εξής δράσεις:

  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες mentoring και coaching στους παραπάνω τομείς από διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονες με επιτόπιες επισκέψεις  στους δήμους μας αλλά και επισκέψεις των μελών και στελεχών της κοινοπραξίας μας σε πόλεις μέντορες.
  • Συμμετοχή στελεχών των δήμων αλλά και των άλλων φορέων που συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, σε ομαδικές εκπαιδεύσεις για το πως μπορούν οι πόλεις μας να γίνουν “Εξυπνες” και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα τους, βελτιώνοντας παράλληλα τις όποιες δομικές ατέλειες τους.
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις μεγάλης προστιθέμενης αξίας και πανευρωπαϊκού αντικτύπου.
  • Συνεργασίες με τους εμπειρογνώμονες για τη δημιουργία ενός master plan που θα υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των πόλεων σε έξυπνες.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει επίσημα τις δράσεις του την εβδομάδα που ξεκινάει στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 και για την ενημέρωση των πολιτών θα δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στο facebook και χώρος ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες των 2 δήμων.