Παρουσίαση του έργου IntelTriage στο 3ο Health Innovation Conference

Στο 3ο Health Innovation Conference παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της Σ.Ο.Φ. το έργο IntelTriage – Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και   κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων το οποίο υλοποιείται από τον συνεργάτη της Σ.Ο.Φ. VIDAVO A.Ε. σε συνεργασία με το INBIΣ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, η διαλογή και παρακολούθηση των ασθενών στις ημέρες γενικής εφημερίας τόσο στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) όσο και στις επιμέρους κλινικές των νοσοκομείων, είναι δυσχερέστατη, ελλιπώς οργανωμένη και σοβαρά υποστελεχομένη. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι μόνο στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ,εφαρμόζεται διαλογή με 5 επίπεδων σύστημα, κάνοντας χρήση του αλγορίθμου ESI (Emergency Severity Index). To επίπεδο 3 αφορά τους ασθενείς που είναι μεν σε σταθερή κλινική εικόνα αλλά χρειάζονται πολλές μορφές ενδονοσοκομειακών πόρων (εξειδικευμένες εξετάσεις) για να εξαχθεί ασφαλής διάγνωση και να προτεραιοποιηθεί η εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. Σε ένα δημόσιο Νοσοκομείο ο χρόνος αναμονής για να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, να βγουν τα αποτελέσματα και αξιολογηθούν από τους ιατρούς μπορεί να φτάσει και τις 7 ώρες. Έχει παρατηρηθεί ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχουν αρκετά θανατηφόρα περιστατικά σε αυτήν την κατηγορία ασθενών και το σύστημα IntelTriage θα υποστηρίξει ακριβώς αυτήν την κατηγορία ασθενών. Το σύστημα αποτελείται από 6 υποσυστήματα που εξυπηρετούν (1) τη συνεχή λήψη ζωτικών βιολογικών σημάτων μέσω Wearable βιοαισθητήρες για ΑΠ, Κορεσμό Οξυγόνου, Αναπνοές, Σφύξεις(2) τον εντοπισμό του ασθενή στο νοσοκομείο (3) τη στήριξη της ιατρικής απόφασης (4) την εξαγωγή ιατρικής γνώσης (5) τη διαχείριση των χρόνων αναμονής και (6) τη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα υγείας (Ιατρικός φάκελος κλπ). Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσες ζωές “κερδίζοντα锨με αυτήν την παρέμβαση και πόσο κόστος εξοικονομείται!