Πρώτη Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος VALUECARE

Καλή αρχή!

Πρώτη συνάντηση εργασίας των εταίρων του VALUECARE. To VALUECARE έρχεται να καλύψει ένα κενό στην φροντίδα των ασθενών με χρόνια νοσήματα αφουγκράζοντας από την μεριά τους τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους για την κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα που τους ενδιαφέρει από τις υπηρεσίες και όχι μόνο από την μεριά των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας. Το VALUECARE θα βασιστεί και θα επεκτείνει την έρευνα στο πεδίο του Outcomes Research και ειδικότερα χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του ICHOM, https://www.ichom.org