Παρουσίαση ΣΟΦ στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας

H κυρία Αθηνά Μαρκάκη, Ταμίας της Σ.Ο.Φ. παρουσίασε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας με το θέμα “Πρόληψη της ευθραυστότητας σε αστικό περιβάλλον και προτάσεις πολιτικής για την αγωγή και την προαγωγή της υγείας”

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας