3η Γενική Συνέλευση της Σ.Ο.Φ.

Η 3η Γενική Συνέλευση της Σ.Ο.Φ. θα γίνει στο HIGGS, Βίκτωρος Ουγκό 15, στο Μοναστηράκι, το Σάββατο, 11 Μαΐου 2019, από 14:00 ως 16:30 μ.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Εγγραφή Νέων Μελών
  2. Εκλογή προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
  3. Ανάγνωση και Επικύρωση των Πρακτικών Νο. 02 της Γενικής Συνέλευσης της 22ας  Μαρτίου 2018
  4. Έκθεση Δράσης του Δ.Σ. και Οικονομικός Απολογισμός Χρήσεως 2018
  5. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής
  6. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση Χρήσεως 2018
  7. Υποβολή και Έγκριση του Προϋπολογισμού 2019
  8. Εκλογή της Τριμερούς Εξελεγκτικής Επιτροπής
  9. Αρχαιρεσίες & Εκλογή  Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
  10. Διάφορα Θέματα