Το AfIC διοργανώνει Θερινό Σχολείο για το IHM και το Πανεπιστήμιο του Coventry

H AfIC ενώνει τις δυνάμεις του με το IHM και το πανεπιστήμιο του Coventry για ένα καλοκαιρινό ταξίδι με σκοπό! Μάθετε σχετικά με τη διαχείριση των κρίσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και την αλλαγή σε περίπλοκες οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης, επισκεφθείτε τις τοπικές πολυκλινικές, ανακαλύψτε πως τα  softskills και η θετική ψυχολογία βελτιώνει το στυλ ηγεσίας και πολλά άλλα. Μάθετε περισσότερα μέσω του https: //inkd.in/dbT5vNU