Αναστάσιος ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ

Ο Αναστάσιος Ρεντούμης είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ “Συμμαχία για την Ολοκληρωμένη Φροντίδα” – Σ.Ο.Φ.. Έχει τελειώσει Βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο του Coventry της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ διαθέτει Μεταπτυχιακά διπλωματα στην Ιατρική Βιοχημεία και στην Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Brunel και το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London School of Hygiene and Tropical Medicine & LSE). Διαθέτει πολυετή εμπειρία σαν ερευνητής υπηρεσιών υγείας και υπεύθυνος έργων (Project Manager) στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Η επαγγελματική και ερευνητική του ενασχόληση είναι στο θεματικό αντικείμενο της κοινωνικής καινοτομίας (Social Innovation) και ειδικότερα στους τομείς της ηλεκτρονικής υγείας (e-health and m-health), στην ολοκληρωμένη φροντίδα (integrated care) και στον μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας μέσω της ανάδειξης νέων ρόλων των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (role shifting). Στο παρελθόν έχει απασχοληθεί σαν Υπεύθυνος Έργου στην φιλανθρωπική οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας Caritas Athens για το προσφυγικό, σαν Διοικητής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Χανίων, σαν Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στα έργα της Ε.Ε. SmartCare, Like stin Ygeia και UHCE.  Παράλληλα, είναι ο υπεύθυνος έργου της εταιρείας Ηλεκτρονικής Υγείας VIDAVO για το έργο SEFAC ενώ είναι και ο εξωτερικός αξιολογητής του έργου Mig-Healthcare της Ε.Ε. σαν υπεργολάβος του Ερευντικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Valencia, Polibienestar.  Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά όπως το Advances in Therapy, European Journal of Clinical Investigation, International Journal of Mental Health Systems, BMC Pediatrics και BMC Public Health καθώς και έχει  κάνει παρουσιάσεις σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια.