Ενεργός και Υγιής Γήρανση

Υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων για την υγιή και ενεργό γήρανση των πολιτών και την ανεξάρτητη διαβίωση τους σε συνεργασία με εθνικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συλλόγους ασθενών, τις οικογένειες, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.