Άρθρο στο International Journal of Nursing Studies

The effectiveness of a coordinated preventive care approach for healthy ageing (UHCE) among older persons in five European cities: a pre-post controlled trial, το άρθρο πολυμελούς ερευνητικής ομάδες από 6 χώρες με συμμετοχή της Σ.Ο.Φ. Περισσότερα στο https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748918302141