Η επίπτωση της πανδημίας του COVID – 19 στις διάφορες πτυχές της οικογενειακής ζωής

Η Σ.Ο.Φ. και οι κύριοι ερευνητές της, Δρ. Αναστασία Παπαχρίστου, Δρ. Κώστας Παπαχρηστόπουλος και κ. Αναστάσιος Ρεντούμης συμμετέχουν σε μια μεγάλη παγκόσμια έρευνα για τις επιπτώσεις της Πανδημίας του Κορωνοϊού σε περισσότερες από 40 χώρες. Ο Συντονιστής της μελέτης είναι ο Δρ. Anis Ben Brik, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο HAMAD BIN KHALIFA του Κατάρ.

Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, στην ιστοσελίδα https://www.covidfamilystudy.org/survey-1, και απευθύνεται σε οικογένειες, οποιασδήποτε μορφής, με παιδιά ως 18 ετών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ έκδοση του ερωτηματολογίου χρειάζεται 15 λεπτά για να συμπληρωθεί.

H έρευνα αυτή είναι η πρώτη παγκοσμίως και στοχεύει στην συλλογή πλήθους δεδομένων σχετικά με τις κοινωνικές και ψυχολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, οι γονείς και τα παιδιά τους κατ την εποχή της πανδημίας. Θα παρακολουθήσει και θα αναλύσει μοτίβα συμπτωμάτων, αιτιών και παραγόντων κινδύνου για την ψυχική υγεία, στους γονείς κατά την περίοδο της κρίσης του COVID – 19. Επίσης, θα εξετάσει πόσο καλά αντιμετωπίζουν οι οικογένειες την κρίση ανά την υφήλιο και ποιές είναι οι εμπειρίες των γονέων κατά την περίοδο αυτή. Λόγω του γεγονότος ότι η έρευνα είναι συγκριτική μεταξύ των διαφόρων χωρών, αναμένεται ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα επιτρέψει  στους ερευνητές την καλύτερη κατανόηση των πολιτικών που λήφθηκαν για την προστασία της οικογένειας κατα την περίοδο της πανδημίας καθώς και των πολιτισμικών παραγόντων και των πρακτικών που διαμορφώνουν τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας από τους γονείς και τις οικογένειες.