Θέση Εργασίας με Σύμβαση Έργου, Έμπειρου Ερευνητή – Διατροφολόγου Συμπεριφοράς για το Πρόγραμμα VALUECARE

H Σ.Ο.Φ. προκηρύσσει θέση Έμπειρου Ερευνητή Διατροφολόγου για την συμμετοχή του με σύμβαση μίσθωσης έργου 18 μηνών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VALUECARE του Ορίζοντα 2020 (https://projectvaluecare.eu/).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ
Οι απαιτούμενες εργασίες του ερευνητή στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
. Συνεισφορά στη δημιουργία του περιεχομένου των συζητήσεων ομάδων εστίασης ηλικιωμένων ατόμων με ΣΔ τύπου 2, επαγγελματιών υγείας με εμπειρία στο ΣΔ τύπου 2 και άτυπων φροντιστών ατόμων με ΣΔ τύπου 2.
· Θεματική ανάλυση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ομάδων εστίασης.
· Έλεγχος εγκυρότητας ψυχομετρικών ερωτηματολογίων για Έλληνες ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙCHOM για τον διαβήτη).
· Σχεδιασμός διαγραμμάτων ροής και απαιτήσεων τελικών χρηστών για εφαρμογή εικονικής καθοδήγησης (virtual coach) με στόχο τη βελτίωση του τρόπου ζωής και την αλλαγή συμπεριφοράς των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 στο πλαίσιο της εφαρμογής VALUECARE.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
· ΠΕ Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
· Επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο της διατροφικής συμπεριφοράς
· Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε τουλάχιστον 2 έργα εθνικά ή ευρωπαϊκά όπου η διατροφική παρακολούθηση ή παρέμβαση έγινε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
· Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυτό-διαχείρισης ατόμων με χρόνιο νόσημα.
· Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αξιολόγηση εγκυρότητας ερωτηματολογίων που αφορούν στον διαβήτη.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail, info@afic.eu μέχρι και την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00, υπόψη του κυρίου Ρεντούμη.
Όσοι ενδιαφερόμενοι αξιολογηθούν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν, με e-mail, να συμμετάσχουν σε σύντομη διαδικτυακή συνέντευξη 15 λεπτών, την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου στο διάστημα από 15:30 – 17:00.
H ανακοίνωση του επιλεγμένου ερευνητή θα γίνει με e-mail την ίδια ημέρα και θα ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020.