Νέες συσκευές για τους ασθενείς της μελέτης MARISSA!

???? Σημαντική ανακοίνωση!????

Σήμερα κατακτήθηκε ακόμα ένα ορόσημο για την ερευνητική μελέτη για την υγεία των ηλικιωμένων ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και Σαρκοπενία, #MARISSA! Εντός των επόμενων ημερών, θα παραληφθούν από την κλινική ομάδα της #allianceforintegratedcare και του Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ / NKUA Medical School, οι πρώτες συσκευές του διαδικτύου (ψηφιακός αναλυτής σύστασης και έξυπνο ρολόι) οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες με το καινοτόμο λογισμικό #Vidaware και θα χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες ασθενείς για την καταγραφή ζωτικών σημείων και παραμέτρων που είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ψηφιακής λύσης της μελέτης.
Το Vidaware, έχει την δυνατότητα να λαμβάνει, να διαχειρίζεται και να αναλύει μετρήσεις ζωτικών σημείων, άλλων παραμέτρων (π.χ. εργαστηριακές) καθώς και δεδομένα από ψυχομετρικά εργαλεία, και αποτελεί ένα ολιστικό εργαλείο για την βελτίωση των χαρακτηριστικών της Σαρκοπενίας σε ηλικιωμένους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη.
Τα δεδομένα από το Vidaware μεταβιβάζονται στην cloud υποδομή #Vida24, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τηρώντας τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα όπως ο ΓΚΠΔ.
Οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν τους ηλικιωμένους ασθενείς ώστε να παρακολουθούν τους στόχους που θέτονται στο πλάνο φροντίδας μαζί με την κλινική ομάδα, για την αντιμετώπιση των χαρακτηριστικών της Σαρκοπενίας και με απώτερο στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής, την ανεξάρτητη διαβίωση και εν τέλει την υγιή και ενεργό γήρανση.
Τα χαρακτηριστικά της #MARISSA εστιάζουν στη βελτίωση της μυϊκής απόδοσης, της δύναμης και της ποιότητας των μυών των άνω και κάτω άκρων και στη βελτίωση στην πρόσληψη πρωτεϊνών στην διατροφή, που είναι τόσο σημαντικά για τους ηλικιωμένους που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της Σαρκοπενίας.
H #VIDAVO, η #allianceforintegratedcare και η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ / NKUA Medical School, συνεργάζονται για την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που κάνουν την διαφορά στη καθημερινότητα των ατόμων και προάγουν την αυτοδιαχείριση και τις ενεργητικές συμπεριφορές των πολιτών! ????????
Find Vidaware on Google Play Store ????
learn more about Marissa Project ????