Ομάδα Εστίασης Άτυπων Φροντιστών των Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και Υπέρταση στο ValueCare

Στην ομάδα εστίασης που έγινε διαδικτυακά με άτυπους φροντιστές ασθενών άνω των 65 ετών με Σακχαρώδη Διαβήτη και Υπέρταση, συζητήθηκε το μοντέλο του ValueCare για την ολιστική φροντίδα βασισμένη στις αξίες και τις προτιμήσεις των ίδιων των ασθενών και η ψηφιακή λύση που θα χρησιμοποιήσουν οι ασθενείς, οι άτυποι φροντιστές τους και οι επαγγελματίες υγείας που θα τους υποστηρίξουν στο ερευνητικο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα η εφαρμογή ValueCare, ο Ψηφιακός Βοηθός (virtual coach) καθώς και η Ψηφιακή Πλατφόρμα για τους επαγγελματίες και τους Άτυπους Φροντιστές.

Ως συμπέρασμα προέκυψε ότι η ερευνητική ομάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί στα προβλήματα του ψηφιακού αναλφαβητισμού  και της κινητροποίησης των ηλικιωμένων και στον μετριασμό της επιβάρυνσης των άτυπων φροντιστών από τη χρήση της εφαρμογής και της πλατφόρμας για να έχει επιτυχία το ερευνητικό έργο.