Συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού στη Βενετία

O Πρόεδρος της Σ.Ο.Φ. κύριος Αναστάσιος Ρεντούμης, συμμετέχει ως ομιλητής, σε στρογγυλή τράπεζα του Συνεδρίου με τίτλο  “Health, social and tourism policies: which synergies are possible?” στις 29 Σεπτεμβρίου 2017. Το διεθνές συνέδριο διοργανώνεται από την Περιφέρεια του Venetto της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος PROgramma Mattone Internazionale Salute.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.promisalute.it