Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το έργο Smart Bear του Η2020

H Σ.Ο.Φ. αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την υλοποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος #SMARTBEAR που χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” της Ε.Ε. Το SMART BEAR (https://www.smart-bear.eu/) είναι ένα πολύ-κεντρικό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και που στοχεύει στην εφαρμογή της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή ηλικιωμένων πολιτών με συγκεκριμένες προκλήσεις σε ότι αφορά την κατάσταση της υγείας τους, ενσωματώνοντας τυποποιημένες συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things, IoT), φιλικές προς τον χρήστη, σε μία καινοτόμα πλατφόρμα.