17η Συνάντηση Εργασίας του ΕΔΔΥΠΥ

Ο Πρόεδρος της Σ.Ο.Φ. κύριος Αναστάσιος Ρεντούμης, παρουσίασε στην 17η Συνάντηση Εργασίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. που έλαβε χώρα στις 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημαρχείο Αμαρουσσίου, με θέμα “Πολιτική για τους πρόσφυγες και μετανάστες της πρόσφατης ανθρωπιστικής κρίσης. Προτάσεις για υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση”.

17η Συνάντηση Εργασίας του ΕΔΔΥΠΥ