Άρθρο στο International Journal of Nursing Studies

The effectiveness of a coordinated preventive care approach for healthy ageing (UHCE) among older persons in five European cities: a pre-post controlled trial, το άρθρο πολυμελούς ερευνητικής ομάδες από 6 χώρες με συμμετοχή της Σ.Ο.Φ. Περισσότερα στο https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748918302141

Μελέτη για τις Πολιτικές στο Φάρμακο και τις μελλοντικές εξελίξεις στην Αγορά Φαρμάκου

H εταιρεία Healthink (www.healthink.info) ανάθεσε στην Σ.Ο.Φ. την μελέτη “Τρέχουσα πολιτική  του φαρμάκου στην Ελλάδα και πιθανές μελλοντικές εξελίξεις”. Η μελέτη καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: Financial Adjustment Programs for Greece and the Pharma Sector, Pharmaceutical Expenditure, Global Budgets, Therapeutic Protocols/e-Prescription, New Expensive Drugs in the Market, Generics, Biosimilars, New Primary Health System,  DRG’s in Hospitals,Continuation of Fiscal Consolidation Beyond […]