Η μοναξιά και η ποιότητα ζωής των υπερήλικων

Σε πρόσφατο άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Environmental Research in Public Health (IJERPH, httpshttps://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/600://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/600) μαζί με το τμήμα δημόσιας υγείας του Erasmus Medical Center Rotterdam. το 42% των υπερήλικων άνω των 80 ετών σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες, έχει συναισθηματική και κοινωνική μοναξιά ενώ αποδεικνύεται η συσχέτιση μεταξύ μοναξιάς και ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ιδιαίτερα σε ότι αφορά […]

Έναρξη Συνεργασίας με WifΟR και HEALTHINK

H Σ.Ο.Φ. προχωράει σε στρατηγική συνεργασία με το Γερμανικό Ερευνητικό Kέντρο WIFOR GmbH, http://wifor.de/, και την εταιρεία Healthink, https://www.healthink.info/, στους τομείς Social Impact Analysis, Budget Impact Analysis, Health Economic Evaluation, Behavioural Economics και Persuasive System Design Modelling στην υγεία. Νέες υπηρεσίες και νέα έργα το τελευταίο τρίμηνο του 2019….stay tuned!