Θέση Εργασίας Έμπειρου Ερευνητή με Σύμβαση Έργου για το Πρόγραμμα VALUECARE

Η Σ.Ο.Φ. προκηρύσσει θέση Έμπειρου Ερευνητή για την συμμετοχή του με σύμβαση μίσθωσης έργου 12 μηνών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα VALUECARE του Ορίζοντα 2020 (https://projectvaluecare.eu/). ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ Οι απαιτούμενες εργασίες του έμπειρου ερευνητή στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες: H συνεισφορά στη δημιουργία του θεματικού περιεχομένου (ερωτήσεις, θεματικές ενότητες) των συζητήσεων των ομάδων εστίασης ηλικιωμένων ατόμων με ΣΔ τύπου 2, […]

Υποβολή Υποψηφιότητας για Συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή του Έργου VALUECARE του Η2020

To έργο VALUECARE, https://projectvaluecare.eu/news/call-for-applications-advisory-board-members-valuecare/) του προγράμματος Η2020 για την αξία στις υπηρεσίες υγείας με την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, ζητά μέλη για την συμβουλευτική του επιτροπή (Advisory Board). Θα υπάρχει σχετική αμοιβή και κάλυψη ταξιδιών, διαμονής και οδοιπορικά από τον Συντονιστή του Προγράμματος, Erasmus Medical Center #ErasmusMC. Δείτε την προκήρυξη στο link παραπάνω. Αιτήσεις μέχρι 09 Οκτωβρίου 2020!

Πρώτη Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος VALUECARE

Καλή αρχή! Πρώτη συνάντηση εργασίας των εταίρων του VALUECARE. To VALUECARE έρχεται να καλύψει ένα κενό στην φροντίδα των ασθενών με χρόνια νοσήματα αφουγκράζοντας από την μεριά τους τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους για την κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα που τους ενδιαφέρει από τις υπηρεσίες και όχι μόνο από την μεριά των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας. Το VALUECARE θα […]

Πρόταση PROTECTORS για την Κυβερνοασφάλεια στα Συστήματα Υγείας και Ενέργειας

H Σ.Ο.Φ. συμμετέχει σε διεθνή κοινοπραξία 15 εταίρων από 11 χώρες της Ε.Ε. για την υποβολή της πρότασης PROTECTORS (Protecting Healthcare Ecosystem with Advanced Cybersecurity Framework and Tools). H πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors, του προγράμματος Η2020 στον τομέα “Ασφαλείς κοινωνίες – Προστατεύοντας την ελευθερία και την ασφάλεια […]

Έργο ValueCare Ορίζοντας 2020

Μεγάλη επιτυχία για την Σ.Ο.Φ! Συμμετοχή της σαν εταίρος στην κοινοπραξία 17 συνολικά Ευρωπαίων εταίρων από 8 χώρες, μεταξύ των οποίων το UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, το ERASMUS MEDICAL CENTER, το FONDAZIONE BRUNO KESSLER, και από την Ελλάδα η Vodafone Innovus, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και η VIDAVO στα πλαίσια του έργου VALUECARE (VALUE-BASED METHODOLOGY FOR INTEGRATED CARE SUPPORTED BY ICT). […]