Ψυχική Υγεία Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων Και Ηλικιωμένων

Υποστηρίζουμε την αυτόνομη διαβίωση ατόμων με ψυχικές διαταραχές και νοητική στέρηση και την ενδυνάμωση τους ώστε να απολαμβάνουν την ζωή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.