Κοινωνική Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών

Ενεργούμε για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελληνική πραγματικότητα, με την παροχή συμβουλευτικής, νομικής υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης, υπηρεσιών ψυχαγωγίας και στέγασης και μεριμνούμε για την κατάρτιση τους ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν οικονομική αυτοτέλεια.