Πρόταση PROTECTORS για την Κυβερνοασφάλεια στα Συστήματα Υγείας και Ενέργειας

H Σ.Ο.Φ. συμμετέχει σε διεθνή κοινοπραξία 15 εταίρων από 11 χώρες της Ε.Ε. για την υποβολή της πρότασης PROTECTORS (Protecting Healthcare Ecosystem with Advanced Cybersecurity Framework and Tools). H πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης SU-DS05-2018-2019: Digital security, privacy, data protection and accountability in critical sectors, του προγράμματος Η2020 στον τομέα “Ασφαλείς κοινωνίες – Προστατεύοντας την ελευθερία και την ασφάλεια […]