Παρουσίαση στο MedTech Conference 2021 για το έργο VALUECARE

Οι προκλήσεις στη διαχείριση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα βρεθούν στο επίκεντρο του MedTech Conference 2021, το οποίο πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσα από την καινοτόμα πλατφόρμα LiveOn, και με μεγάλη χαρά ο πρόεδρος της Σ.Ο.Φ. θα είναι ένας εκ των ομιλητών καθώς θα παρουσιάσει το έργο του Ορίζοντα 2020, VΑLUECARE.

Σε αυτό το έργο, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και αξιολογούμε υπηρεσίες ολιστικής φροντίδας σε ηλικιωμένους ασθενείς, βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν μεγαλύτερη αξία για αυτούς (κλινικών, lifestyle, κοινωνικών, ψυχολογικών), ώστε αυτοί να μπορούν να διαβιούν ανεξάρτητα στην κοινότητα με αξιοπρέπεια, το υγειονομικό σύστημα να παρέχει υπηρεσίες που είναι ασθενο-κεντρικές και να αποζημιώνεται βάσει των αποτελεσμάτων των ασθενών και όχι βάσει του όγκου των ιατρικών πράξεων ή των ημερών νοσηλείας. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνουμε τον τετραπλό στόχο: Καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, περισσότερη ικανοποίηση από τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και τους άτυπους φροντιστές τους, μικρότερη επαγγελματική εξουθένωση για τους επαγγελματίες, βελτίωση στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και καλύτερη υγεία στον πληθυσμό.

Στον Ελληνικό πιλότο, το VALUECARE υλοποιείται από το Ιατρικό Αθηνών σε συνεργασία με τη Συμμαχία για Ολοκληρωμένη Φροντίδα και επικεντρώνεται σε ηλικιωμένους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη και Υπέρταση. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://projectvaluecare.eu/ ενώ για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο MedTech Conference 2021, πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mtco21.ethosevents.liveon.tech